ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αικατερίνη-ΝίναΣτεργιοπούλου

Πέρδικα Αίγινας ΤΚ 18010
Μελισσοκομικόςαριθμός EL/904/385
Τηλ: +30 6980.371689 & +30 22970.62031O Αγιος των Μελισσιών 

Όπως όλα τα πλάσματα αυτού του κόσμου, έτσι και οι μέλισσες έχουν τον προστάτη Άγιο τους.Είναι ο Άγιος Φιλάρεττος, ο οποίος γιορτάζει την 1η Δεκεμβρίου 

ΕΥΧΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών , ο έχων εξουσίαν πάσης της κτίσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε Ως ευλόγησας και επλήθυνας τον μελισσώνα του δικαίου σου Φιλαρέτου, ευλόγησον και τα μελίσσια ταύτα του/της δούλου/ης σου και πλήθυνον και ενδυνάμωσον αυτά, και ποίησον αυτά εις χιλιάδας και μυριάδας, και ρύσαι ταύτα εκ της καταδυναστείας του διαβόλου, και πάσης επιβουλής εχθρών και αύρας θανατικής και λοιμικής νόσου.
Περιφρούρησον αυτά δι αγίων Αγγέλων σου, πάσαν ασθένειαν, πάντα φθόνον, και πειρασμόν, φαρμακίας και γοητείας εξ ενεργείας του διαβόλου αποδιώκων εξ΄αυτών.
Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν.
 


Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ 
Ο Άγιος Φιλάρετος γεννήθηκε το 702μ.Χ. στην Άμνια της Παφλαγονίας, η οποία δέχονταν όπως και οι άλλες επαρχίες της Μικράς Ασίας τακτικές Αραβικές επιδρομές. Ήταν από τους ευγενείς του Πόντου και της Γαλατίας.
Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝΓεννήθηκε την ταραγμένη εκείνη εποχή όπου το Βυζάντιο σπαράσσονταν από την αίρεση της Εικονομαχίας. Είχε μεγάλη περιουσία και στην κατοχή του εκατοντάδες ζώα, βόδια, άλογα και μουλάρια για τις εργασίες του όπως όργωμα και μεταφορές, αλλά και δώδεκα χιλιάδες πρόβατα. Είχε ακόμα 48 τεράστια κτήματα εύφορα με πηγές για να ποτίζει τις καλλιέργειες και 250 δυνατά  μελίσσια και πολλούς υπηρέτες.
Η γυναίκα του ήταν η Θεοσσεβώ  Μαζί είχαν τρία παιδιά, έναν γιο, και δύο κόρες Ο ίδιος έμοιαζε με τον φιλόξενο Αβραάμ και Ιακώβ. 
Και όσο έδινε τόσο πλήθαιναν τα αγαθά του.
Και ενώ αυτός ο άνθρωπος συνέχιζε αδιάκοπα και με χαρά να μοιράζει στους φτωχούς και πεινασμένους τα αγαθά του, ο θεός σταμάτησε να του αποδίδει τα εκατονταπλάσια. 
Τα κτήματα του τα άρπαζαν οι γείτονες του, το βίος του όλο το διασκόρπισε με γενναιοδωρία του, με τις επιδρομές των Ισμαηλιτών και με πολλές άλλες αιτίες και οδηγήθηκε σε μεγάλη φτώχια. Όλα αυτά τα υπέμεινε χωρίς ποτέ να λυπηθεί ή να βλαστημήσει ή να αγανακτήσει.
Στο τέλος του έμειναν μόνο τα μελίσσια του, 250 κυψέλες, δυνατές και παραγωγικές. Και όταν ερχόταν προς αυτόν κάποιος φτωχός, μη έχοντας τι άλλο να του δώσει, τον έπαιρνε, πήγαινε στα μελίσσια, τρυγούσε μια κυψέλη και έδινε το μέλι στο φτωχό για να χορτάσει. Με τον τρόπο αυτό είτε ήταν καιρός για να τρυγήσει είτε δεν ήταν, εξάλειψε όλα τα μελίσσια του.


Η Βιογραφία από ανάρτηση στο διαδίκτυο
 Στέλιος Μαγαλιός
Μελισσοκόμος - Ιεροψάλτης